Chủ nhật, 26/05/2024 15:23 (GMT+7)

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Phạm Trung -  Thứ năm, 18/04/2024 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ giải pháp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là nội dung của phiên họp.

tm-img-alt
Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình phát biểu tại phiên họp.

Tham gia phiên họp có ông Phan Phong Phú,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Quảng Bình chủ trì phiên họp.

Trong Quý I/2024, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cụ thể, doanh số cho vay đạt 401,3 tỷ đồng với 8.315 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay; doanh số thu nợ đạt 298,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ dự đạt 5.346 tỷ đồng, tăng 102,9 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 59,3% kế hoạch tăng trưởng; có 86.615 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, bình quân dư nợ 61,7 triệu đồng/hộ…

tm-img-alt
Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình quý I/2024.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã tập trung thảo luận về một số khó khăn trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh như: Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách; việc triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên hàng năm chưa được quan tâm đúng mức...

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với Dự thảo Đề án Đầu tư tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2024 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2023; Dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thực hiện theo văn bản số 4456-CV/BKTTW ngày 29/3/2024 của Ban Kinh tế Trung ương.

tm-img-alt
Các đại biểu thảo luận về một số khó khăn trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II/2024, các sở, ngành, cơ quan liên quan cần tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ giải pháp huy động vốn, tăng trưởng dư nợ, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, quản lý vốn an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách...

Đặc biệt, yêu cầu NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới