Thứ tư, 24/04/2024 00:35 (GMT+7)

Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khánh Hà -  Thứ hai, 13/03/2023 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy kiến về Luật đất đai (Sửa đổi) . Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị.

Luật Đất đai (sửa đổi) là Luật rất quan trọng, có thể coi là đạo luật gốc, tác động đến tất cả mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và đời sống nhân dân. Về cơ bản, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đảm bảo tính kế thừa Luật Đất đai 2013, thể chế hóa được các quan điểm của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; cũng như các giải pháp liên quan đến đất đai để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW; khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và thực tiễn thi hành Luật đất đai năm 2013 trong thời gian qua.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, khóa XV diễn ra vào tháng 5/2023. Đây là dự thảo Luật đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội và nhân dân. Để công khai, minh bạch, nhân dân và các tổ chức trực tiếp tham gia vào dự thảo Luật, từ tháng 1/2023, Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/3 tới đây.

anh-qn-002.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Dự thảo Luật Đất đai sẽ gồm: 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, nội dung, chính sách. Trong đó có 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến rộng rãi bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Hội nghị mong muốn tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, cân nhắc, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo Luật một cách tốt nhất, góp phần đưa chính sách, pháp luật đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trên cơ sở rà soát các chương, điều được dự thảo trong Luật Đất đai, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung quan trọng như: Đăng ký đất đai; đối tượng thu hồi đất, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; xác định giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận các ý kiến tham gia có nhiều đổi mới, sát thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của cơ quan các cấp, nhân dân để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay. Điều này góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai.

Ngay sau cuộc họp, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, đối với các đơn vị, địa phương chưa hoàn thành ý kiến cần gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/3/2023

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới