Thứ năm, 26/05/2022 21:14 (GMT+7)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh có tân Giám đốc
Chiều 28/04/2022 Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 416/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải.