Thứ năm, 07/12/2023 23:39 (GMT+7)
Bắc Ninh: Thúc đẩy phát triển "công nghiệp xanh"
Để thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, hướng tới phát triển bền vững, thời gian qua, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh thực hiện đồng bộ các giải pháp và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.