Thứ bảy, 25/03/2023 23:36 (GMT+7)
Yên Bái: Sâu xanh phá tan tành rừng bồ đề
Từ tháng 6 đến đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sâu xanh ăn lá bồ đề phát triển nhanh tại một số huyện như: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên… và một số xã giáp ranh của tỉnh Phú Thọ.