Thứ tư, 05/10/2022 21:51 (GMT+7)
Mặt trời xuyên núi Mắt Thần
Một trong những điểm đến được yêu thích tại Cao Bằng ngoài Thác Bản Giốc chính là núi Thủng hay Núi Mắt Thần. Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu những hình ảnh tuyệt đẹp do tác giả Hoàng Khuyến khi lại khi "Mặt trời xuyên núi Mắt Thần"
Thêm 2 di tích quốc gia được công nhận ở Cao Bằng
Cao Bằng vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận thêm 2 di tích quốc gia bao gồm: Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng, thị trấn Trùng Khánh; danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh.