Thứ hai, 05/06/2023 20:02 (GMT+7)
Mặt trời xuyên núi Mắt Thần
Một trong những điểm đến được yêu thích tại Cao Bằng ngoài Thác Bản Giốc chính là núi Thủng hay Núi Mắt Thần. Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu những hình ảnh tuyệt đẹp do tác giả Hoàng Khuyến khi lại khi "Mặt trời xuyên núi Mắt Thần"