Thứ năm, 01/12/2022 17:59 (GMT+7)
Mang múa rối nước đến Hàn Quốc
Từ ngày 10/8 đến 6/9, nhóm nghệ sỹ múa rối nước thuộc Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc do nghệ sỹ Phan Thanh Liêm dẫn đầu sẽ có chuyến biểu diễn và giao lưu tại Hàn Quốc.