Thứ hai, 04/03/2024 15:42 (GMT+7)
1.200 “bom nước” chờ vỡ
Do mưa lớn, hầu hết các hồ chứa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và các hồ chứa nhỏ ở Nam Trung bộ đã đầy nước.