Thứ ba, 23/04/2024 23:49 (GMT+7)
Nhiều địa phương miễn, giảm học phí năm học 2022-2023
Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên Nghị định 81 của CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực