Thứ năm, 23/05/2024 05:02 (GMT+7)
Muốn tăng lương phải giảm mạnh biên chế
Muốn tăng tiền lương thì quan trọng nhất là phải sắp xếp lại bộ máy, biên chế và giảm tối đa lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu sản xuất và không tạo được ra giá trị từ lao động.