Thứ hai, 26/02/2024 07:58 (GMT+7)
Thành cổ Tuyên Quang không phải thành nhà Mạc
Thành cổ Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1991. Nhiều người truyền miệng nhau rằng đó là thành cổ nhà Mạc. Tuy nhiên xét từ chính sử, nhà Mạc không xây dựng thành này.