Thứ tư, 29/05/2024 00:11 (GMT+7)
Trà Vinh: Quyết liệt phòng, chống cát tặc
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra 780 trường hợp, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép đối với 150 lượt người điều khiển phương tiện
Trà Vinh thu hút 12 dự án đầu tư
Năm 2023, tỉnh Trà Vinh đã cấp chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án, tăng 4 dự án so với năm trước; trong đó, 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 1.263 tỷ đồng và 1 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,5 triệu USD.