Thứ tư, 17/08/2022 02:26 (GMT+7)
ADN xanh của “đô thị cổ” Trà Vinh
Thành phố Trà Vinh có thể tự hào là “đô thị xanh”, “đô thị di sản cây xanh”... độc đáo, phù hợp với xu hướng bảo vệ môi trường trong thời kỳ biến đổi khí hậu khắc nghiệt hiện nay.