Thứ hai, 02/10/2023 05:26 (GMT+7)
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc đã chính thức bế mạc qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa các nước đang phát triển, nhất là về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu mới hiện nay.