Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/01/2021
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) hôm 1.7 tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình hình mưa lớn tiếp diễn đến ngày 2.7. Đây là ngày thứ 30 liên tiếp cảnh báo này được đưa ra, một điều hiếm thấy.
1 2 3 4 5 ... 7