Thứ ba, 28/03/2023 03:33 (GMT+7)
Nghìn tỷ bị 'thổi bay'
Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2022 đến nay, ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng, gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra năm 2021.