Hà Nội, Thứ Tư Ngày 22/08/2018
Theo Báo cáo tài chính mới công bố, tổng nợ phải trả của FLC tăng nhanh chóng trong nửa đầu năm 2018. Câu hỏi đặt ra, rủi ro về nợ tăng lên có ảnh hưởng gì việc đầu tư vào Bamboo Airways?
1 2 3 4 5 ... 121