Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/06/2021

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030

Minh Phan, 10:29 11/07/2020

Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 992/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh có các ngành công nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng hiện đại, môi trường sống hiện đại văn minh, có thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Nội dung phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung lập quy hoạch phải định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Nội dung quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo các quy định tại Điều 27, Luật Quy hoạch 2017 và Điều 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Từ khi tái lập tỉnh năm 1996, Nam Định gặp nhiều khó khăn trong việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Năm 1997, tỉnh mới chỉ có vỏn vẹn một dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất rau, củ, quả, với tổng số vốn đăng ký ở mức khiêm tốn (4,5 triệu USD). Đến nay, vốn FDI vào tỉnh Nam Định đã liên tục tăng qua các năm và đạt mức cao vào năm 2017 với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, lũy kế đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 98 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 3,3 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào cả ba lĩnh vực gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp may mặc - vốn là ngành nghề truyền thống của tỉnh, da giày và phụ trợ may chiếm đa số với hơn 60 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 850 triệu USD. Nam Định có nhiều thế mạnh về phát triển nông nghiệp, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực này còn ít, chỉ có bảy dự án với số vốn đăng ký chiếm 0,8% tổng vốn FDI đăng ký của tỉnh.

Một góc Thành Nam. Ảnh: Việt Thắng


Hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư. Dẫn đầu về số lượng dự án là Hàn Quốc với 29 dự án, tổng số vốn đầu tư 228,2 triệu USD. Hồng Công (Trung Quốc) xếp thứ hai với 16 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 183 triệu USD. Những năm qua, Nam Định cũng đã bắt đầu thu hút được các dự án FDI từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp, I-ta-li-a, Hà Lan, Niu Di-lân. Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh phần lớn đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài, chỉ có một số dự án đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các dự án FDI có mặt ở tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Sau hơn 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài , hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Nam Định đã phát triển mạnh, trở thành khu vực kinh tế năng động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nam Định đặt mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3 tỷ USD, đầu tư từ các nguồn vốn trong nước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng./.

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc