Thứ bảy, 28/01/2023 03:07 (GMT+7)

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 11 năm 2022

MTĐT -  Thứ năm, 08/12/2022 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 11 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định tiếp nhận và thẩm định 11 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

tm-img-alt
Trong đó, có 04 hồ sơ để nghị cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trả kết quả 10 thủ tục đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Về thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác, trong tháng 11, Cục đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo theo ý kiến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân.
Cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để trình Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình theo ý kiến thành viên Chính phủ.
Cùng với đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng, Sê San, SrêPôk; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thẩm định các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Đồng bằng sông Cửu Long: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2022 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quy hoạch còn lại cũng đang tích cực triển khai.
Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch theo Quyết định số 2040/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1017/BTNMT-TCMT ngày 02/3/2022. Đã họp Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia và được thông qua ngày 16/9/2022, hiện nay Cục đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để trình Chính phủ phê duyệt.
Quy hoạch Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long và sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã xây dựng và đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để Văn phòng Chính phủ thẩm định.
Triển khai thực hiện Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025”; hoàn thiện sản phẩm Đề án “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh”.
Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày; thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Chỉ đạo xây dựng và thường xuyên cập nhật thông tin mới vào Hệ thống phần mềm khai thác, sử dụng Bộ dữ liệu thủy văn và lưu vực sông trong công tác quản lý tài nguyên nước.
Tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.
Tiếp tục tích cực triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất;…
Báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước cũng cho biết, trong tháng 12/2022, Cục sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước theo ý kiến thẩm định của thành viên Chính phủ; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện theo ý kiến Văn phòng Chính phủ dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,...
Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Cục về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức, cơ cấu tổ chức của Cục theo Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục.
Chỉ đạo thực hiện đánh giá tổng kết thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tiếp tục triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.
Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến;….
Bạn đang đọc bài viết Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 11 năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo DWRM

Cùng chuyên mục

Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay...
Chung tay chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn tại Quảng Ninh
Rừng ngập mặn bảo vệ các khu vực ven biển vững chắc hơn bất cứ công trình bê tông nào trước sức tàn phá của nước mặn và sóng biển. TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm chung tay bảo vệ, duy trì hệ sinh thái ven biển.
Đắk Nông: Kỷ luật cán bộ, công chức xã Trúc Sơn
Chủ tịch UBND huyện Cư Jut ( Đắk Nông ) vừa có Văn bản số 55/UBND-KTHT thông tin kết quả xử lý những nội dung mà tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải trước đó những dấu hiệu “khuất tất” về công tác quản lý đất đai của xã Trúc Sơn.

Tin mới

Kiến trúc làng trong dòng xoáy đô thị hóa
Chưa khi nào chuyện xây dựng nông thôn lại được bàn đến nhiều như bây giờ. Từ trong các Nghị quyết quan trọng có tính chiến lược của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ cho đến các hội thảo của giới kiến trúc quy hoạch.
Tết “bám đường” của những công nhân môi trường thầm lặng
Ngày thường, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, thì vào những ngày đầu sau Tết Nguyên đán, nỗi nhọc nhằn ấy của họ dường như càng nhân lên gấp bội bởi số lượng rác thải trên các cung đường, tuyến phố, khu dân cư tăng lên đáng kể
Thành phố Móng Cái toả sáng một vùng biên!
Móng Cái là một trong những thành phố đầy tiềm năng và thế mạnh của Quảng Ninh, Việt Nam. Nơi đây giáp biên giới Việt - Trung, thông thương hàng hóa với Trung Quốc, điểm hẹn du lịch của du khách quốc tế, nhờ có cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...