Thứ năm, 23/09/2021 12:33 (GMT+7)
Thế bất lực của Ủy hội sông Mekong
Việc củng cố vai trò Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission – MRC) đã được nêu là yếu tố quan trọng trong quản lý nguồn nước và môi trường con sông có lưu lượng nước lớn thứ 10 thế giới này.