Thứ tư, 24/07/2024 00:46 (GMT+7)
Thế bất lực của Ủy hội sông Mekong
Việc củng cố vai trò Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission – MRC) đã được nêu là yếu tố quan trọng trong quản lý nguồn nước và môi trường con sông có lưu lượng nước lớn thứ 10 thế giới này.

Thương hiệu đồng hành