Hà Nội, Thứ Năm Ngày 24/09/2020

Hà Nội: Sở Y tế, Sở Tài nguyên & Môi trường đã làm tròn trách nhiệm?

MTĐT, 09:39 24/04/2019

Sở Y tế và Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58 về quản lý chất thải y tế.

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có loạt bài viết phản ánh việc nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện tốt trong công tác quản lý rác thải y tế, vẫn còn để xảy ra tình trạng bán chất thải y tế tái chế cho người không đủ chức năng, chất thải y tế nguy hại chất đống dưới nền, lưu giữ không đúng nơi quy định...

Đây là nơi lưu giữ chất thải y tế nguy hại của TTYT huyện Quốc Oai.

Trước đó, Cục Quản lý môi trường y tế (bộ Y tế) cũng thông tin về trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý chất thải y tế (nếu có) tại các cơ sở y tế ở địa phương: Trách nhiệm về quản lý chất thải y tế trước hết thuộc về người đứng đầu cơ sở y tế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, sau đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại địa phương có liên quan.

Vậy ngoài trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế thì cơ quan chức năng nào sẽ có trách nhiệm quản lý môi trường y tế đối với các cơ sở y tế?

Theo tìm hiểu, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường có quy định về trách nhiệm của cơ quan liên quan. Cụ thể:

Thứ nhất, trách nhiệm Bộ Y tế: Hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư 58; Phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục về quản lý chất thải y tế để áp dụng thống nhất trên toàn quốc; Đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư 58.

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường có quy định về trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Thứ hai, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư 58; Phối hợp với bộ Y tế tổ chức phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế.

Thứ ba, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, đối với cấp tỉnh: Xem xét, phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Bố trí kinh phí đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải y tế trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58.

Đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn quản lý; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58.

Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện Thông tư 58 và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, trách nhiệm của Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định tại Thông tư 58; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; Đầu mối tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58.

Thứ năm, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58; Phối hợp với Sở Y tế tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, ngoài công tác truyền thông, phổ biến các quy định về quản lý chất thải y tế thì Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường là hai đơn vị sẽ phối hợp, chủ trì kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 58.

Trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng là vậy, nhưng thực tế ghi nhận của PV, hiện nay còn nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Nam Thăng Long, TTYT quận Hai Bà Trưng, TTYT quận Hoàn Kiếm hay TTYT huyện Quốc Oai vẫn chưa nghiêm túc thực hiện quy định trong Thông tư 58.

Nơi lưu giữ chất thải y tế nguy hại của Phòng khám Bà Triệu thuộc TTYT quận Hai Bà Trưng.

Liệu Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường có nắm được thực trạng đáng buồn đang diễn ra ở một số cơ sở y tế mà Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh? Cơ quan chức năng đã làm tròn trách nhiệm trong kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội?

PV sẽ liên hệ đặt lịch làm việc với Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để có được câu trả lời về trách nhiệm quản lý.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sở Y tế, Sở Tài nguyên & Môi trường đã làm tròn trách nhiệm? tại chuyên mục Môi trường y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Môi trường y tế