Thứ bảy, 23/09/2023 07:59 (GMT+7)
Bắc Ninh: Chung tay làm cho thế giới sạch hơn
Bắc Ninh đang tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, nhằm khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm đối với chất thải rắn sinh hoạt, môi trường các KCN, CCN, làng nghề, khu vực nông thôn, khu đô thị, bệnh viện và trường học.
Bắc Ninh: Chỉnh trang, xây dựng đô thị Thuận Thành
Hướng tới mục tiêu xây dựng Thuận Thành trở thành đô thị loại III, công tác chỉnh trang đô thị được địa phương đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực và hiệu quả, góp phần xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.