Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/01/2021
Bài thơ “Răn dạy con cháu” là những lời khuyên răn thật hay, ý nghĩa dành cho các con của mình. Chỉ mong làm sao các con lớn lên sống tốt và có ích cho xã hội.