Thứ sáu, 23/02/2024 01:48 (GMT+7)
Bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường làng nghề
Bộ TN&MT cho biết, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đưa ra những quy định cụ thể về bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ môi trường làng nghề…nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý rác thải nông thôn hiện nay.