Thứ hai, 15/04/2024 09:06 (GMT+7)
Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cân nhắc bỏ quy định tại khoản 4 Điều 121
Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1303/BXD-PC gửi Bộ TNMT, trong đó, đề nghị cân nhắc quy định không cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 4, Điều 121.