Thứ hai, 25/09/2023 09:04 (GMT+7)

Kể từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức " xóa sổ" 4 Tổng cục

Diệp Anh -  Thứ năm, 20/10/2022 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

tm-img-alt
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục gồm:

Tổng cục Môi trường

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tổng cục Quản lý Đất đai

Tổng cục Biển và Hải đảo

Như vậy chỉ  có 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể:

Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc gồm:

1- Vụ Hợp tác quốc tế;

2- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

3- Vụ Khoa học và Công nghệ;

4- Vụ Pháp chế;

5- Vụ Tổ chức cán bộ;

6- Vụ Đất đai;

7- Vụ Môi trường;

8- Thanh tra Bộ;

9- Văn phòng Bộ;

10- Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

11- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học;

12- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

13- Cục Biến đổi khí hậu;

14- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;

15- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;

16- Cục Địa chất Việt Nam;

17- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

18- Cục Khoáng sản Việt Nam;

19- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

20- Cục Quản lý tài nguyên nước;

21- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

22- Cục Viễn thám quốc gia;

23- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường;

24- Báo Tài nguyên và Môi trường;

25- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

26- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

27- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (22) là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ (23) đến (27) là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ./.

Bạn đang đọc bài viết Kể từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức " xóa sổ" 4 Tổng cục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tác động khôn lường tới sức khỏe con người
Biến đổi khí hậu chính là mối đe dọa lớn nhất về sức khỏe mà loài người đang phải đối mặt. Nó “tấn công” con người thông qua mọi phương diện sống, từ đe dọa trực tiếp đến bầu khí quyển, những căn bệnh nghiêm trọng và còn rất nhiều những hậu quả khác.