Thứ năm, 30/06/2022 08:05 (GMT+7)
Đảm bảo An ninh nguồn nước quốc gia
Đảm bảo An ninh nguồn nước (ANNN) phục vụ sản xuất và phát triển KT-XH có ý nghĩa quan trọng cho phát triển đất nước, phải được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.