Thứ sáu, 21/06/2024 08:01 (GMT+7)
Hệ lụy môi trường từ ngành dầu mỏ của Venezuela
Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, từng giúp thay đổi vận mệnh của đất nước, giờ đây bị tàn phá do quản lý kém, phải vật lộn để duy trì sản lượng tối thiểu để xuất khẩu sang các quốc gia khác, cũng như tiêu dùng trong nước.