Thứ hai, 15/07/2024 00:10 (GMT+7)
Sẽ đầu tư mở rộng 12 tuyến cao tốc
Trong giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh các tuyến đường cao tốc theo đúng quy mô, quy hoạch.

Thương hiệu đồng hành