Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/10/2020
Để quá trình phát triển thành quận bảo đảm theo tiến độ đề ra, tránh lãng phí, Hà Nội đang chỉ đạo các địa phương tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng.
Chính khoảng thời gian sống giãn cách xã hội đã làm thay đổi rất nhiều về tư duy quản trị đất nước, về quy hoạch và quản lý đô thị, về cuộc sống, lối sống và cả văn hóa của mọi tầng lớp trong xã hội.
1 2 3 4 5 ... 17