Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 04/04/2020
“Đô thị vị nhân sinh”, sách của tác giả Jan Gehl giải thích rõ ràng các phương pháp và công cụ mà ông sử dụng để cấu hình lại các cảnh quan thành phố để phát triển thành các đô thị vì người dân.
Một chính quyền đô thị với những người lãnh đạo xanh, có tri thức, có văn hóa, có năng lực quản trị và liêm chính sẽ có nhiều biện pháp hiệu quả để xây dựng đô thị trở nên xanh và phát triển bền vững.
1 2 3 4 5 ... 15