Thứ bảy, 18/09/2021 17:16 (GMT+7)
Đô thị hậu COVID-19
Có thể nói đại dịch COVID-19 là nhân tố tác động mạnh nhất đến sự thay đổi mang tính toàn cầu trong lịch sử, với hệ quả lan tỏa đến từng tế bào của xã hội.