Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/10/2019
TP.HCM hiện có hơn 1.600 con đường mang tên tạm và hàng trăm con đường tên vô nghĩa. Chẳng lẽ đất nước này thiếu hào kiệt để đặt tên đường? Chẳng lẽ tiếng Việt nghèo nàn đến nỗi “vô nghĩa” vậy sao?
1 2 3 4 5 ... 14