Thứ năm, 23/05/2024 00:20 (GMT+7)
'Chỗ đứng' đô thị trong quy hoạch
Đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 đã hoàn thiện. Vai trò, vị trí, cả “danh phận” của các đô thị được đặt ở đâu trong đồ án quy hoạch tỉnh, là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc sư.