Thứ bảy, 01/10/2022 04:34 (GMT+7)
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Kết quả kiểm kê khí nhà kính mới nhất cho thấy, năng lượng là lĩnh vực phát thải nhiều nhất, chiếm đến 60% tổng lượng phát thải. Dự báo, đến năm 2030, tỷ lệ phát thải của năng lượng còn tăng đến 73%.
Xử lý chất thải nguy hại
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy định việc xử lý chất thải nguy hại.