Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 15/05/2021
Tôi hiện đang học tập tại Nhật Bản và có quan sát cách chính quyền Nhật thu gom rác thải nên xin chia sẻ để mọi người cùng biết và ủng hộ chủ trương thu phí rác theo khối lượng của Bộ TN-MT.
1 2 3 4 5 ... 7