Thứ năm, 20/06/2024 07:31 (GMT+7)
Xây dựng trường học xanh, không rác thải
Đà Nẵng là một trong 4 thành phố tham gia chương trình "Thành phố sạch, đại dương xanh" lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% trường học trên địa bàn triển khai phân loại rác thải tại nguồn.