Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 30/07/2021
Chỉ hơn 5 năm được công nhận là đô thị loại II, Phú Quốc đã chính thức trở thành thành phố đảo đầu tiên của cả nước.