Thứ hai, 04/03/2024 16:37 (GMT+7)
Thời gian
Năm nào ta bé cỏn con//Ngoảnh đi nhìn lại đã tròn mấy mươi…
Thời gian
Thời gian tựa một giấc mơ//Bao nhiêu kỉ niệm bây giờ đã xa...