Thứ ba, 31/01/2023 03:51 (GMT+7)
Năm 2022 - thoát nước đô thị vẫn gặp nhiều khó khăn
Diễn biến phức tạp của thời tiết, hạ tầng thoát nước nhiều khu vực bị thu hẹp… khiến công tác thoát nước mùa mưa năm 2022 tiếp tục được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thời gian tiêu thoát nước ở các điểm ngập úng có thể sẽ lâu hơn các năm trước.