Thứ bảy, 25/06/2022 15:20 (GMT+7)
Cả nước cấp hơn 24.000 giấy phép tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến tháng 4/2022, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua biện pháp, công cụ cấp phép tài nguyên nước.