Hà Nội, Thứ Tư Ngày 28/07/2021
Hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian vận hành không được bảo trì bảo dưỡng dẫn đến không hoạt động theo công suất mong muốn, chất lượng nước thải không đáp ứng được theo Quy chuẩn hiện hành.
1 2 3 4 5 ... 7