Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 27/02/2021

Quyết định của Thủ tướng về Hội nghị tổng kết bố trí dân cư

Đỗ Nguyên Thảo, 08:26 23/04/2020

VP Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3186/VPCP-NN, về việc không tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị của Bộ NN & PTTT; theo công văn 2229/ BNN-KTHT ngày 27/3/2020 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, và tại Công văn số 2181/BC-BNN-KTHT ngày 25/3/2020; báo cáo tổng kết thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg và đề xuất nhiệm vụ chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Nhằm góp phần đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, VP Chính phủ truyền đạt ý kiến Thủ tướng, đồng ý không tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013- 2015 và định hướng đến năm 2020 theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 2229/BNN-KTHT ngày 27/3/2020.

Đảm bảo tiến độ tổng kết chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ- TTg đã được giao, đồng ý tiến hành tổng kết thông qua hình thức hoàn thiện hồ sơ báo cáo tổng kết như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn 2229/BNN-KTHT. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung báo cáo tại công văn số 2181/BC-BNN-KTHT ngày 25/3/2020.

Trên cơ sở đó, Bộ NN& PTNT nghiên cứu đề xuất nội dung bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng cho giai đoạn sắp tới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định trong tháng 4 năm 2020.

Bạn đang đọc bài viết Quyết định của Thủ tướng về Hội nghị tổng kết bố trí dân cư tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước