Chủ nhật, 14/04/2024 12:17 (GMT+7)

Yên Bái nỗ lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Minh Khánh -  Thứ sáu, 23/02/2024 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng và nỗ lực thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn.

tm-img-alt
Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giảm áp lực cho việc thu gom và xử lý rác thải tập trung.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, mỗi ngày trên địa bàn phát sinh khoảng 487 tấn CTRSH, tương đương khoảng 177.755 tấn/năm. Khối lượng thu gom, vận chuyển khoảng 328 tấn/ngày, tương đương khoảng 119.720 tấn/năm và khối lượng xử lý khoảng 298 tấn/ngày, tương đương khoảng 108.770 tấn/năm, đạt tỷ lệ 90,8% so với tổng lượng thu gom, xử lý. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái có 25 cơ sở xử lý CTRSH, trong đó có 22 cơ sở hoạt động.

Thực tế trong số 22 cơ sở hoạt động, có 19 bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh; có 1 nhà máy xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái; có 2 cơ sở đốt CTRSH không thu hồi năng lượng, nhiệt là lò đốt CTRSH xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và lò đốt CTRSH của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái.

Yên Bái những năm qua đã luôn quan tâm và chú trọng hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý CTRSH theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tỉnh đã ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTRSH. Quá trình thực hiện quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có những khó khăn và vướng mắc.

Về tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH, tại Điều 28, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định nhiều tiêu chí công nghệ xử lý CTRSH, trong đó có những tiêu chí chỉ nêu tên nhưng không có thang điểm chấm hoặc cách thức đánh giá.

Bên cạnh đó, danh mục công nghệ đã được ứng dụng thành công, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với điều kiện Việt Nam chưa được công bố. Điều này là hết sức khó khăn cho các địa phương trong việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH. Về khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở xử lý CTRSH đến khu dân cư căn cứ vào tính chất của mùi khó chịu thì hiện nay, Bộ TN&MT chưa có quy định cụ thể.

Ngoài ra, Bộ TN&MT chưa ban hành quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH nên khó khăn trong việc thu hút xã hội hóa đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH của địa phương. Mặt khác, một số chỉ tiêu thống kê về CTRSH chưa có sự thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn của Bộ TN&MT dẫn đến khó khăn trong quá trình thống kê.

Để công tác quản lý CTRSH trên địa bàn ngày càng thực hiện hiệu quả, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ TN&MT sớm ban hành tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH; danh mục công nghệ xử lý CTRSH đã được ứng dụng thành công, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với điều kiện Việt Nam, làm cơ sở cho các địa phương lựa chọn. Đồng thời, Bộ cần ban hành quy định việc xác định khoảng cách an toàn đến khu dân cư căn cứ vào tính chất của mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, khi Bộ TN&MT ban hành quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH cũng như hướng dẫn thống nhất về các chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ xử lý CTRSH giữa các thông tư, quyết định, văn bản hướng dẫn của Bộ sẽ là cơ sở để Yên Bái tiếp tục thực hiện ngày càng hiệu quả công tác quản lý CTRSH trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái nỗ lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới