Thứ hai, 04/03/2024 14:49 (GMT+7)
Hãy coi chất thải rắn, khí thải hoặc nước thải là một tài nguyên khác, không phải là 'thải'
Tại Hóa chất Đức Giang, hệ số tái sử dụng nước của các nhà máy đạt tới 90-95%; tận thu toàn bộ khí gas phát thải từ các nhà máy Phốt pho để giảm tiêu thụ điện trực tiếp, toàn bộ xỉ lò Phốt pho được xử lý đạt tiêu chuẩn và được các đơn vị bên ngoài thu mua
Bắc Ninh: Chung tay làm cho thế giới sạch hơn
Bắc Ninh đang tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, nhằm khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm đối với chất thải rắn sinh hoạt, môi trường các KCN, CCN, làng nghề, khu vực nông thôn, khu đô thị, bệnh viện và trường học.