Thứ hai, 28/11/2022 09:11 (GMT+7)
Xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt
Tại Hải Phòng, công tác vệ sinh môi trường được Thành ủy, HĐND, UBND và các sở ngành liên quan đặc biệt quan tâm và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong hoạt động phát triển của thành phố.