Thứ sáu, 23/02/2024 03:05 (GMT+7)

Bắc Ninh đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Minh Ngọc -  Thứ tư, 25/10/2023 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt
Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất 55.000 m3/ngày đêm đang phát huy hiệu quả. Ảnh: ITN

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Nông nghiệp và PTNT, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu lồng ghép các nguồn vốn được giao từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để hỗ trợ xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn, duy trì, bảo dưỡng các công trình đã có.

Tiến hành rà soát lại các quy định về giá nước sạch nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Bộ chỉ số Giám sát - đánh giá trong xét, công nhận huyện, xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.

Tích cực triển khai các nội dung về nước sạch trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần chủ động rà soát các mô hình cấp nước, trữ nước hiệu quả trên địa bàn để có giải pháp hoàn thiện và nhân rộng; có giải pháp cấp nước tại các vùng gặp khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt.

Xây dựng dự thảo quy định và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung” theo dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để có thể áp dụng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương tham mưu xây dựng và ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 trồng trên 32,4 triệu cây xanh; trong đó có 23,2 triệu cây phân tán; trên 9,2 triệu cây rừng trồng tập trung (bao gồm: rừng phòng hộ, rừng trồng sản xuất, rừng trồng đặc dụng).
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai
Sáng 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tin mới