Thứ tư, 04/10/2023 01:25 (GMT+7)
Quảng Ninh: Nỗ lực phủ diện cung cấp nước sạch nông thôn
Vượt qua những khó khăn về địa hình, những năm qua các địa phương và đơn vị liên quan đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư và triển khai linh hoạt các giải pháp để đưa được nước sạch đến với người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc miền núi.
Nỗ lực cấp nước sạch cho nông thôn ở Ninh Thuận
Hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Ninh Thuận đã quản lý, vận hành 42 nhà máy nước sạch, cung cấp cho 221/222 thôn của 40 xã/344 nghìn người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.