Thứ tư, 27/09/2023 17:56 (GMT+7)

Đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng

Sơn Hà -  Thứ hai, 05/06/2023 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có kết luận chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo 144/TB-VP truyền đạt Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại cuộc Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, triển khai các Dự án do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát nghiên cứu đề xuất đầu tư; cùng một số Dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

tm-img-alt
Phối cảnh tổng thể Dự án Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, vừa được khởi công nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023. 

Sau khi nghe các Nhà đầu tư báo cáo, ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, quận Hải An:

a) Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND quận Hải An tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thực hiện Dự án trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Hải An, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

b) Yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương hoàn thành hồ sơ cưỡng chế phục vụ GPMB Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 90/TB-UBND ngày 18/4/2023, để xuất, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2023.

c) Đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát tập trung triển khai Dự án theo tiến độ như sau:

- Tháng 7/2023: Hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, xin ý kiến các cơ quan có liên quan, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án; lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, lập Dự án đầu tư điều chỉnh.

- Tháng 8/2023: Hoàn thành việc trình thành phố cho ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư Dự án

- Tháng 11/2023: Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh; lập bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án;

- Tháng 12/2023: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), điều chỉnh quyết định giao đất và các thủ tục đất đai của Dự án;

- Tháng 3/2024: Hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt Dự án;

- Tháng 6/2024: Hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức Khởi công Dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi Dự án theo quy định.

d) Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ nêu trên.

đ) Đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát chủ động phối hợp với UBND quận Hải An thống nhất phương án đường giao thông vào khu đất để khởi công Dự án, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 6/2023.

e) Giao Văn phòng UBND thành phố để xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án trong tháng 6/2023.

2. Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, huyện An Lão:

a) Đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng tập trung triển khai Dự án theo tiến độ như sau:

- Tháng 7/2023: Hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/2000 của Dự án; Dự kiến hoàn thành việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối Dự án với đường Quốc lộ 10;

- Tháng 9/2023: Hoàn thành việc phê duyệt chủ trương Dự án;

- Tháng 12/2023: Hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB (khoảng 10-20ha).

- Tháng 02/2024: Hoàn thành GPMB một phần diện tích Dự án và nghĩa vụ tài chính;

- Tháng 3/2024: Hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Tháng 4/2024: Hoàn thành công tác thẩm định thiết kể sau thiết kế cơ sở; cấp Giấy phép xây dựng;

- Tháng 5/2024: Tổ chức khởi công Dự án.

Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc lựa chọn Nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai Dự án.

b) Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ nêu trên.

c) Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng thực hiện việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường giao thông của Dự án với đường Quốc lộ 10.

d) Giao UBND huyện An Lão thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn huyện để đáp ứng nhu cầu tái định cư khi thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình Hội đồng nhân dân thành phố vào Kỳ họp cuối năm 2023.

đ) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện An Lão thực hiện để phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn huyện theo quy định.

e) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 trong tháng 6/2023.

3. Đối với Dự án Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong, xã An Hoà, huyện An Dương:

a) Yêu cầu Sở Công Thương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ bổ sung Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/6/2023.

b) Đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng khẩn trương tổ chức lập đề xuất Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, trong đó bao gồm tuyến đường kết nối giữa Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ sang tỉnh Hải Dương trình duyệt theo quy định.

c) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng báo cáo hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án xây dựng Cụm công nghiệp trước ngày 05/6/2023.

4. Đối với Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ:

a) Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố phối hợp với Chủ đầu tư để thông tin rộng rãi quy định về điều kiện, đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định.

b) Đồng ý chủ trương Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng phối hợp với Sở Xây dựng sơ bộ xác định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua để thông tin rộng rãi tới nhân dân.

c) Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn bản số 1086/UBND-XD3, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

5. Đối với Dự án Khu đô thị mới tại xã An Tiến, xã An Thắng, huyện An Lão (diện tích 34,7ha):

a) Yêu cầu UBND huyện An Lão khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, trinh Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 05/2023.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc UBND huyện An Lão khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện An Lão theo quy định.

6. Đối với Dự án Khu đô thị dịch vụ dành cho chuyên gia, công nhân tại huyện An Lão

a) Đồng ý giảm diện tích đất khoảng 4,0 ha không được quy hoạch là đất ở trong quy hoạch nông thôn mới xã An Thắng, huyện An Lão ra khỏi phạm vi nghiên cứu thực hiện Dự án (diện tích nghiên cứu còn lại khoảng 22,65 ha).

b) Yêu cầu UBND huyện An Lão phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên khẩn trương lập hồ sơ đề xuất Dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện theo quy định.

d) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị dịch vụ dành cho chuyên gia, công nhân tại huyện An Lão trong tháng 6/2023.

7. Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Gia Luận, huyện Cát Hải:

a) Đồng ý chủ trương giảm toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi nghiên cứu thực hiện Dự án, đảm bảo ranh giới thực hiện Dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

b) Giao UBND huyện Cát Hải kiểm tra việc cho thuê đất trong phạm vi thực hiện Dự án, chủ động giải quyết đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), hoàn thành trong tháng 8/2023, báo cáo UBND thành phố những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

c) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo phương án sơ bộ thực hiện Dự án trong tháng 6/2023.

8. Dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 2, huyện Tiên Lãng:

a) Giao UBND huyện Tiên Lãng tổ chức lập quy hoạch 1/2.000 Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

b) Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND huyện Tiên Lãng tổ chức lập quy hoạch 1/2.000 Dự án nêu trên.

c) Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ phòng UBND thành phố giao tại Văn bản số 3212/VP-XD5 ngày 15/5/2023, dự thảo Văn bản của UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp đóng tàu Vinh Quang - Tiên Lãng.

d) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo sơ bộ phương án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 trước ngày 15/6/2023.

9. Dự án Khu công nghiệp Cầu Cựu, huyện An Lão:

a) Giao UBND huyện An Lão tổ chức lập phương án quy hoạch Khu công nghiệp Cầu Cụn, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6/2023.

b) Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBNDthành phố nghe báo cáo sơ bộ phương án quy hoạch nêu trên.

10. Dự án Mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương:

a) Đồng ý chủ trương giảm diện tích khu vực nghiên cứu lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương theo Văn bản số 4331/VP-QH ngày 28/10/2022 của UBND thành phố từ 50 ha xuống còn khoảng 36 ha (bao gồm khu đất phía Đông Nam và Tây Nam của Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ đến bờ sông Lạch Tray).

b) Giao UBND huyện An Dương khẩn trương lập phương án quy hoạch nêu trên, gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

c) Giao Sở Xây dựng xem xét phương án quy hoạch do UBND huyện An Dương lập, báo cáo UBND thành phố.

11. Khu đất diện tích khoảng 4,7ha tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên:

a) Giao Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo sơ bộ phương án quy hoạch lô đất trong tháng 5/2023.

b) Giao Văn phòng UBND thành phố để xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo phương án trên trong tháng 5/2023.

Bạn đang đọc bài viết Đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới