Chủ nhật, 02/04/2023 09:42 (GMT+7)

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Luật sư Trương Xuân Hải -  Thứ sáu, 17/03/2023 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nếu tổ chức không đáp ứng điều kiện về nhân lực không?

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được cấp khi tổ chức đáp ứng được những điều kiện gì về nhân lực?

Theo Điều 4 Nghị định 08/2014/NĐ-CP thì để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì tổ chức cần đáp ứng được những điều kiện sau:

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện sau đây:
...

2. Nhân lực khoa học và công nghệ

a) Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

b) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.
...

Theo quy định thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Có đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nếu tổ chức không đáp ứng điều kiện về nhân lực không?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

a) Quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ không triển khai hoạt động;

b) Ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng;

c) Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 02 năm liên tiếp;

d) Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này trong thời hạn 12 tháng liên tục;

đ) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
...

Từ quy định trên thì tổ chức của anh có thời hạn 12 tháng liên tục để bổ sung nguồn nhân lực.

Nếu quá thời hạn mà vẫn chưa khắc phục được vấn đề về nhận lực thì tổ chức của anh sẽ bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tối đa 06 tháng.

Việc đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước nào thực hiện?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận như sau:

Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

...

3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có quyền đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở, thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Tại Điều 8 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận như sau:

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ do các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 của Luật khoa học và công nghệ và do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.

2. Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì có thẩm quyền cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp.

Theo đó, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có quyền đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Hiện nay cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gồm:

(1) Bộ Khoa học và Công nghệ;

(2) Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở, thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ về việc đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức .

Bạn đang đọc bài viết Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Năng lượng từ lõi trái đất
Các nhà khoa học đã phát hiện thêm nguồn hydro tự nhiên dưới lòng đất. Điều này sẽ sớm mang lại một nguồn năng lượng sạch vô tận?
NASA công bố chiến lược khí hậu
Vừa qua, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố chiến lược khí hậu để tăng cường các nỗ lực trong toàn cơ quan này nhằm đối phó với các thách thức khí hậu.
Trà Vinh khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Hydro xanh
Ngày 30/3, Công ty cổ phần TGS Trà Vinh Green Hydrogen thuộc Tập đoàn The Green Solutions tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh Trà Vinh tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.
Tạo điện gió bằng cách thả diều
Đang có một cuộc cạnh tranh trong việc thả diều lên độ cao khoảng 200m trở lên, nối chúng với máy phát điện để tạo ra điện gió, theo báo Deutsche Welle.

Tin mới

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược
Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Nội dung đánh giá môi trường chiến lược. Cụ thể:
'Đón đầu' đại dịch
Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, thế giới có thể chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh thường xuyên hơn.