Thứ ba, 27/09/2022 11:33 (GMT+7)

Hoà Bình đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

MTĐT -  Thứ năm, 08/06/2017 08:55 (GMT+7)

Trong 06 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm trong năm 2017; kịp thời thời công bổ và niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cấp chính quyền.

Tập trung rà soát có chất lượng các TTHC đề ra trong kế hoạch, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 24/8/2016.

Toàn tỉnh đã giải quyết 205.395 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hồ sơ giải quyết tại cấp tỉnh là: 24.494 hồ sơ; cấp huyện là: 12.008 hồ sơ; cấp xã là: 168.893 hồ sơ. số hồ sơ giải quyết đúng hạn 204.953 hồ sơ.

Bộ phận “một cửa” Sở GTVT giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh : TL

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quyết định công bố TTHC của bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 09 quyết định công bố 223 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cấp tỉnh 193 TTHC; cấp huyện 12 TTHC; cấp xã 03 TTHC; thay thể, sửa đổi, bổ sung 15 TTHC trong đó (10 TTHC cấp tỉnh; 05 TTHC cấp huyện), hủy bỏ, bãi bỏ 101 TTHC trên cả 3 cấp chính quyền.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, ngày 23/02/2017, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về truyền thông công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-ƯBND ngày 04/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết TTHC; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiệm túc việc niêm yết địa chỉ của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan, đơn vị đồnơ thời công khai trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương mình.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

 Thái Sơn

Bạn đang đọc bài viết Hoà Bình đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cứu...Trăng
Ô hay...Cuội lặn mất tăm//Để trâu ăn lúa còn rằm nữa thôi...