Thứ ba, 21/05/2024 01:11 (GMT+7)
Quảng Ninh: Bảo vệ nguồn nước để phát triển bền vững
Xác định bảo đảm an ninh nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước.
Cấp nước và bài toán bảo vệ nguồn nước
Nguồn nước sạch tại TP.HCM hiện nay có đến 95% lấy từ hệ thống sông, 5% còn lại từ hệ thống nước ngầm. Để nguồn nước đến người dân an toàn, bền vững, ngành cấp nước phải cân đối bài toán bảo vệ nguồn nước.
Giải pháp bảo vệ nguồn nước hiệu quả
Nước là khởi nguồn của sự sống, mọi biến động về nguồn nước sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường và sự sống trên Trái Đất. Vì vậy, nước là tài nguyên quý giá, bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.