Thứ hai, 26/02/2024 08:35 (GMT+7)
Hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân
Việc làm lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội là rất nguy hiểm, kẻ gian có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản. Dưới đây là các cảnh báo cần lưu ý của Bộ Công an.