Thứ bảy, 21/05/2022 16:43 (GMT+7)
"Đời mới" cho chung cư cũ
Nhiều năm qua, việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ đã được thành phố Hà Nội đặt ra. Tuy nhiên, đến nay, mới có 19 chung cư cũ hoàn tất việc cải tạo, xây dựng lại, chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% số chung cư cũ.
Chung cư cũ - một góc nhìn xã hội
Với sự ra đời của Nghị định 69/2021/NĐ-CP, một lần nữa Chính phủ khẳng định quyết tâm thực hiện thành công chủ trương cải tạo chung cư cũ của Nhà nước đã đề ra (nhưng chưa hiệu quả) từ hơn 30 năm nay