Thứ bảy, 24/02/2024 13:02 (GMT+7)
Nước đóng vai trò chủ đạo cho phát triển
Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu phát triển to lớn cả về kinh tế và xã hội. Tỷ lệ nghèo đói trên cả nước đã được giảm đáng kể. Kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sản xuất bền vững trong các ngành công nghiệp
Mới đây tại TP HCM, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo “Kết nối cung - cầu đối với sản phẩm phụ trợ, sản phẩm trung gian trong các khâu sản xuất nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các ngành công nghiệp”.