Thứ bảy, 18/09/2021 17:26 (GMT+7)
COVID-19 và sức mạnh lòng dân
Lời dạy của Bác nằm lòng từ thơ bé nay biên ra, vận vào tình cảnh quê hương, đất nước đang gồng mình chiến đấu với “giặc” COVID-19 càng thêm thấm thía.