Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 07/05/2021
Các nhà hoạch định chính sách không thể đưa ra quyết định về hạn chế khai thác cát, bởi họ không biết khối lượng cát đã khai thác là bao nhiêu, còn bao nhiêu cát trong các lớp trầm tích.
1 2 3 4 ... 5