Hà Nội, Thứ Hai Ngày 14/06/2021
Thay vì thải hàng ngàn tấn khí CO2 ra môi trường, công nghệ lò mới được đưa vào sản xuất giúp các hộ dân làng bún Phú Đô (Từ Liêm, Hà Nội) giảm thiểu phát thải khí CO2, tăng năng suất, tạo môi trường.